Söderåsens nationalpark 

2014  okt
Skäralid, Söderåsens Nationalpark (Sk)  

2014  okt
Skäralid, Söderåsens Nationalpark (Sk)  

2014  okt
Skäralid, Söderåsens Nationalpark (Sk)