Biebrza National Park 

Beautiful girl

Boskapen hämtas in för kvällen till gård.....

2012  maj
Biebrza National Park  

Polen

2012  maj
Biebrza National Park  

Polen

2012  maj
Biebrza National Park  

Polen

2012  maj
Biebrza National Park  

Polen