Flugblomster (Ophrys insectifera)

2012  jun
Högenäs orde (Öl)  

2012  jun
Högenäs orde (Öl)  

2012  jun
Högenäs orde (Öl)