Rododendron 

Ståndare och pistill

2012  jun
Slöinge (Hl)