Jungfrulin (Polygala vulgaris)

2012  maj
Ravlunda skjutfält (Sk)