Munkagårdsfloen 

Rastande Sångsvanar och gäss

2012  mar
Munkagårds floen (Hl)