Sumpafallen 

Is på trädstam

2012  feb
Sumpafallen (Hl)