Nunnestenskvätta (Oenanthe pleschanka)

2011  nov
Grimsholmen (Hl)  

2011  nov
Grimsholmen (Hl)  

2011  nov
Grimsholmen (Hl)  

2011  nov
Grimsholmen (Hl)  

2011  nov
Grimsholmen (Hl)  

2011  nov
Grimsholmen (Hl)  

2011  nov
Grimsholmen (Hl)