Fjällvedel (Astragalus alpinus)

Växer vid Anderså fallet

2009  jul
Funäsdalen (Hls)