Fjllgrna (Diapensia lapponica)

Fjllgrna vid Helags

2010  jun
Helags (Hrj)  

Fjllblommor

Fjllgrna och kryplljung vid Helags

2010  jun
Helags (Hrj)  

2010  jun
Helags (Hrj)  

2010  jun
Helags (Hrj)  

Fjllgrna vid Helags

2010  jun
Helags (Hrj)  

2010  jun
Helags (Hrj)