Skrattmås (Larus ridibundus)

I gryningen vid skrattmås kolonin på Get.....

2011  apr
Getterön (Hl)  

I gryningen vid skrattmås kolonin på Get.....

2011  apr
Getterön (Hl)  

2011  apr
Getterön (Hl)  

I gryningen vid skrattmås kolonin på Get.....

2011  apr
Getterön (Hl)  

2011  apr
Getterön (Hl)  

2012  jan
Falkenberg (Hl)  

I gryningen vid skrattmås kolonin på Get.....

2011  apr
Getterön (Hl)  

2011  apr
Getterön (Hl)  

2012  jan
Falkenberg (Hl)  

I gryningen vid skrattmås kolonin på Get.....

2011  apr
Getterön (Hl)  

2011  apr
Getterön (Hl)  

2013  jul
Morups Tånge (Hl)  

I gryningen vid skrattmås kolonin på Get.....

2011  apr
Getterön (Hl)  

2011  apr
Getterön (Hl)  

2012  maj
Biebrza National Park  

Polen

I gryningen vid skrattmås kolonin på Get.....

2011  apr
Getterön (Hl)  

2011  apr
Getterön (Hl)  

2012  maj
Biebrza National Park  

Polen