Hästhov (Tussilago farfara)

2010  apr
Slöinge (Hl)