Natt o dag (Lundkovall) (Melampyrum nemorosum)

Lundkovall - Natt o Dag

Bilden fotograferad utmed vägen Gällared.....

2010  jul
Fegen (Hl)  

Lundkovall - Natt o Dag

Bilden fotograferad utmed vägen Gällared.....

2010  jul
Fegen (Hl)  

2012  maj
Biebrza National Park  

Polen

Lundkovall - Natt o Dag

Bilden fotograferad utmed vägen Gällared.....

2010  jul
Fegen (Hl)  

Lundkovall - Natt o Dag

Bilden fotograferad utmed vägen Gällared.....

2010  jul
Fegen (Hl)