Påvadalens Naturreservat , Vessigebro 

2011  maj
Vessiggebro (Hl)  

2011  maj
Vessiggebro (Hl)  

Vitsippor och svalört täcker marken

2010  maj
Vessiggebro (Hl)  

2009  maj
Vessiggebro (Hl)  

2009  maj
Vessiggebro (Hl)