Blomflugor 

Blomflugor på höstaster

2011  okt
Slöinge (Hl)  

2011  okt
Slöinge (Hl)  

Blomfluga på midsommarblomster

2012  maj
Fyledalen (Sk)