Sälg (Salix caprea)

Dimman bäddar in Sälgen

2011  apr
Källstorps våtmarker (Hl)  

2011  apr
Slöinge (Hl)