Sångsvan (Cygnus cygnus)

2011  maj
Stenkrogen (Vg)  

2010  dec
Stenjöstrands naturreservat (Steninge) (Hl)  

2010  maj
Skäralid, Söderåsens Nationalpark (Sk)  

Havet är frusit och sångsvanarna har hit.....

2010  dec
Stenjöstrands naturreservat (Steninge) (Hl)  

2010  dec
Stenjöstrands naturreservat (Steninge) (Hl)