Liten blåklocka (Campanula rotundifolia)

2011  jul
Slöinge (Hl)