Dovhjort (Dama dama)

Dovhjortar

En flock med hjortar nere vid Långe Jan

2009  okt
Södra lunden Ottenby (Öl)  

Dovhjortar

En flock med hjortar nere vid Långe Jan

2009  okt
Södra lunden Ottenby (Öl)  

2010  okt
Ottenby (Öl)  

Dovhjortar

En flock med hjortar nere vid Långe Jan

2009  okt
Södra lunden Ottenby (Öl)  

2010  okt
Ottenby (Öl)  

2010  okt
Ottenby (Öl)  

En flock med hjortar nere vid Långe Jan .....

2009  okt
Södra lunden Ottenby (Öl)